Menu Close

Vienmēr Blakus.

Biedrības “Vienmēr Blakus”  vīzija ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu attīstīšana Latvijā.

Latvija ir salīdzinoši  neliela zeme un tajā dzīvo maza, bet sīksta tauta – latvieši.  Neskaitāmus gadus, šī tauta apdzīvo zemi un ir tās saimnieki.  Neskaitāmus gadus šo zemi apdzīvo tās saimnieki- latvieši. Tomēr, ne tikai zeme, bet arī tās tauta ir mūsu vērtība, gluži tāpat kā Dievam- vislielākā vērtība ir cilvēks.

Kad ģimenē ienāk mazulis, lielākoties tas sagādā prieku visiem- jaunajiem vecākiem, māsām, brāļiem, vecvecākiem un visai radu saimei.

Nereti, pēc pavisam neilga laika posmam dažādu apstākļu un sakritības dēļ, skaistos priekus nomaina rūpes, raizes un bezcerība.

1

Ģimenes izjūk- mātei vai tēvam nākas pamest savu otro pusīti ar vai bez atvasēm, jo nespēj vairs atgriezties fiziskajos un morālajos pazemojumos, vai pāridarījumos.

2

Kāds pēc pārciestām traumām vai operācijām tiek atstāts aiz slimnīcas durvīm, saņemot izrakstu, ka aprūpe šādām veselības stāvoklim vairs nepienākas vai nav nepieciešama un tā arī cilvēks vairs nesaņem minimālo aprūpi, kuru pats sev nespēj vairs nodrošināt.

3

Neskaitāmi sirmgalvji paliek vieni dažādu iemeslu dēļ- par viņiem vairs nevar, nespēj parūpēties tuvinieki, pašu senioru spēkos vairs iespējams pilnvērtīgs mājas solis, lai gan sirdī viņi jūtas pietiekami jauni un spēcīgi.

Šādi dzīves scenāriji piemeklē cilvēkus ik dienas, un tā ir mūsu- Latvijā dzīvojošo, atbildība, palīdzēt tiem, kuri paši par sevi nevar parūpēties. Lai mazinātu iepriekš pieminēto gadījumu sekas un palīdzētu uzlabot cilvēku ikdienu un dzīvesprieku, tika nodibināta biedrība ‘’Vienmēr Blakus’’

Biedrība ‘’Vienmēr Blakus’’

Biedrība sastāv no 3 vienas ģimenes locekļiem, kurus vieno degsme un vēlme palīdzēt gan ilgtermiņa, gan īstermiņa grūtībās nonākušajiem.
Erīna šobrīd iegūst profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā ar kvalifikāciju- iestāžu un uzņēmumu vadītājs.
Erīna Elizabete Reņģe
Valdes priekšsēdētāja
Inita - sieva un gādīga māte saviem bērniem, ikdienā rūpējas par mājas soli un, apvienojot spēkus ar draudzeni, aizsākusi kristīgās labdarības organizāciju "Tabitas sirds", kurā aktīvi ik dienas palīdz grūtībās nonākušajiem ar pārtiku, sadzīves piederumiem, apģērbu un konsultatīvo darbu, veicinot dzīves kvalitātes un līmeņa uzlabošanu.
Inita Reņģe
Valdes locekle
Ainars – rūpējas par savas ģimenes labklājību, pašaizliedzīgi palīdz savai sievai biedrības ‘’Tabitas Sirds’’ misijas realizēšanā - “Palīdzēt cilvēkiem kuri ir nonākuši īslaicīgās vai nebeidzamās grūtībās”
Ainars Reņģe
Valdes loceklis

Biedrības “Vienmēr Blakus” vīzija ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu attīstīšana Latvijā.

Tās mērķis ir:

  1. Nodrošināt cilvēcīgas vecumdienas ikvienam, kurš nevar pats par to parūpēties, kā arī tiem, kuriem vairs nav neviena, kurš varētu par viņiem gādāt.
  2. Mainīt sabiedrības uzskatu, ka sociālās rehabilitācijas un aprūpes centri ir nabagu mājas, par kuru gādā valsts ar minimālu finansējumu, grūtībās nonākušo izmitināšanai.
  3. Mainīt sabiedrības (veco ļaužu) stereotipu par veco ļaužu pansionātiem. Joprojām tos sauc par nabagmājām (valsts pārziņā un budžetam pakļautās iestādes veco ļaužu izmitināšanai)
  4. Pierādīt, ka sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs ir spējīgs nodrošināt tā pastāvēšanu, saņemot klientu “iemaksas”, nevis strādāt tuvu bankrota robežai un nodrošināt klientiem tikai minimālus dzīvībai nepieciešamus resursus.

Biedrības valde ir veiksi pirmās darbības, lai realizētu tās mērķus un vīziju:

  1. Biedrībai ir ēka, kuru var pārbūvēt mērķu pildīšanas ieceru pilnveidošanai.
  2. Ēkā ir sakārtota elektrības un ūdens piegāde.
  3. Teritorija ir norobežota ar pagaidu nožogojumu, lai garāmgājējiem nebūtu jāšķērso šī teritorija.
  4. Ir saņemta ēkas pārbūves atļauju, lai varētu uzsākt pārbūves darbus.
  5. Tiek strādāts pie atbalstītāju un sadarbības partneru meklēšanas, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pilnveidota ēka un tā būtu pieejama grūtībās nonākušajiem cilvēkiem.

Biedrība ‘’Vienmēr Blakus’’